Warunki  przyjęcia montażu do realizacji.

Firma OGRODZENIA SWARZĘDZ Krzysztof Witczak mieszcząca się w Swarzędzu przy ulicy Nowowiejskiej 30 przyjmuje do realizacji budowę ogrodzenia na państwa zlecenie na ogólnych warunkach .

  1. Budowa realizowana jest we skazanym przez państwa miejscu na posesji
  2. Ekipa montażowa realizuje montaż wg Państwa wskazówek dotyczących lokalizacji, oczekiwanej wysokości i rozstawienia słupków oraz przęsła wynikowego. Zadeklarowane ustawienie ogrodzenia po rozpoczęciu prac może zostać modyfikowane lecz powoduje to dodatkowe koszty  związane z wykonanymi już pracami. Wysokość kosztów związanych z modyfikacją ustalana jest z kierownikiem ekipy montażowej po konsultacji z właścicielem firmy. Koszt modyfikacji jest związany z ilością roboczogodzin i użytych materiałów.
  3. montaż ogrodzenia prowadzony jest na terenie wcześniej do tego przygotowanym (jeżeli nie opisano tego inaczej w momencie nawiązywania współpracy). Teren musi być wolny od wszelkich przeszkód uniemożliwiających montaż ogrodzenia. We wpłacie początkowej zawarty jest zadatek na poczet budowy i montażu ogrodzenia w wysokości 750zł.  W przypadku nie przygotowania terenu w/w wpłata jest pobierana na poczet kosztów przyjazdu grupy montażowej. Ustalany jest również nowy termin realizacji . Firma nasza może wykonać takie przygotowanie terenu odpłatnie. Kwota za przygotowanie terenu ustalana jest przy składaniu zamówienia lub na miejscu z kierownikiem ekipy montażowej po konsultacji z właścicielem.
  4. Przy rozpoczęciu prac musi być zleceniodawca lub osoba decyzyjna co do budowy ogrodzenia.
  5. Wszelkie sugestie lub zastrzeżenia co do montażu muszą być rozstrzygane na miejscu do czasu zakończenia prac .
  6. Po zakończeniu prac zleceniodawca lub osoba decyzyjna musi dokonać odbioru wykonanego montażu oraz uiścić opłatę w gotówce za montaż u kierownika grupy montażowej lub dokonać przelewu natychmiastowego. Brak osoby decyzyjnej w momencie odbioru uznaje się za przyjęcie robót bez zastrzeżeń

Etapy płatności:

  1. W momencie nawiązywania współpracy wpłata 50 % wartości materiału z zaakceptowanej wyceny
  2. Przed dostawa/ montażem dopłata reszty za materiał z zaakceptowanej wyceny
  3. Po montażu płatność gotówką lub natychmiastowym przelewem po zakończeniu prac.
  4. Po malowaniu płatność gotówka lub natychmiastowym przelewem po wykonaniu prac malarskich

 

 

Zleceniodawca                                                  Ogrodzenia Swarzędz

 

 

Odbiór budowy ogrodzenia :

Potwierdzam właściwe wykonanie montażu

 

Zleceniodawca                                    Kierownik grupy montażowej